Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

Godišnji planovi, programi, izvještaj o radu, financijska izvješća, podaci o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Program rada i razvoja za 2022. godinu

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Program rada i razvoja za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. g.

Polugodišnji financijski izvještaj (01.01. - 30.06.2020.)

Financijski plan za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Program rada i razvoja za 2020. godinu I Financijski izvještaji za 2019. godinu

Skip to content