Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

Godišnji planovi, programi, izvještaj o radu, financijska izvješća, podaci o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna

Polugodišnji financijski izvještaj (01.01. - 30.06.2020.)

Program rada i razvoja za 2020. godinu I Financijski izvještaji za 2019. godinu

Skip to content