Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

Godišnji planovi, programi, izvještaj o radu, financijska izvješća, podaci o izvoru financiranja, proračunu i izvršenju proračuna

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2023. GODINU

PROGRAM RADA I RAZVOJA ZA 2024. GODINU

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. G. S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. G.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2022.G.

Program rada i razvoja za 2023. godinu

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ- LIPANJ 2022.G.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. G.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.G. S PROJEKCIJAMA ZA 2023. i 2024. G.

Financijski izvještaj za 2021. godinu

Program rada i razvoja za 2022. godinu

Financijski izvještaj za 2020. godinu

Program rada i razvoja za 2021. godinu

Financijski plan za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. g.

Polugodišnji financijski izvještaj (01.01. - 30.06.2020.)

Financijski plan za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

Program rada i razvoja za 2020. godinu I Financijski izvještaji za 2019. godinu

Skip to content