Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

Patronaža

OGULIN, Bernardina Frankopana 14

Aida Vukelja, bacc. med. techn.

Marija Brkić, bacc. med. techn.

Lidija Turkalj, bacc. med. techn.

Zora Modrić, bacc. med. techn.

Valentina Pribanić, bacc. med. techn.

 

Radno vrijeme: ponedjeljak – petak: od 07,00 – 15,00 sati

Telefon: 047/581 113

Skip to content