Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

Dentalna medicina

OGULIN, Bernardina Frankopana 14

Cjenik usluga u dentalnoj medicini>>

Nataša Todorović, dr. med. dent. 
Radno vrijeme:
– ponedjeljak i srijeda: poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
– utorak i četvrtak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
– petak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14,30 sati,
               a 2. petak u mjesecu poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
-radna subota 3. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/532 136

Danira Štimac, dr. med. dent.
Radno vrijeme:
– ponedjeljak i srijeda: poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
– utorak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
– četvrtak – ordinacija Tounj: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
– petak: neparni mjesec – poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
parni mjesec – prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
-radna subota 2. u mjesecu od 7.00 do17.00 sati
• telefon: 047/522 231

Đurđica Rodić, dr. med. dent.
Radno vrijeme:
– ponedjeljak i srijeda: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
– utorak i četvrtak: poslijepodnevna smjena od 13.00 do 20.30 sati
– petak: neparni mjesec – poslijepodnevna smjena od 13.00 do 20.30 sati
                    parni mjesec – prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
-radna subota 3. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/532 070

Ana Brozović, dentalni tehničar
Radno vrijeme:
– od ponedjeljka do petka: od 7.00 do14.30 sati
– radna subota 3. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/532 136

Dubravka Ivanišević, dentalni tehničar
Radno vrijeme:
– ponedjeljak i srijeda: poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
– utorak i četvrtak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
– petak: neparni mjesec – poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
parni mjesec – prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
– radna subota 1. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/532 136

OŠTARIJE, Oštarije 227

Marinela Košenski, dr. med. dent.
Radno vrijeme:
– ponedjeljak, srijeda i petak – prijepodnevna smjena od 07.00 do 14.30 sati
– utorak i četvrtak: poslijepodnevna smjena od 13.00 do 20.30 sati
– radna subota 1. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/584 301

PLAŠKI, I. B. Mažuranić 3 / SABORSKO, Centar 97:

Mirjana Vezmar, dr. med. dent.
Radno vrijeme:
Ordinacija Plaški:
– ponedjeljak: poslijepodnevna smjena od 13.00 do 20.30 sati
• utorak i petak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
– radna subota 1. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/571 240

Ordinacija Saborsko:
– srijeda: poslijepodnevna smjena od 13.00 do 20.30 sati
– četvrtak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
• telefon: 047/571 199

JOSIPDOL, Ogulinska 10:

Ana Marija Kratohvil, dr.med.dent
Radno vrijeme:
– ponedjeljak i srijeda: poslijepodnevna smjena od 13.00 do 20.30 sati
– utorak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
– četvrtak – ordinacija Josipdol: prijepodnevna smjena od 7.00 do 10.00 sati
Ordinacija Plaški 11.00 do 14.30:
– petak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
– radna subota 2. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati

• telefon: 047/202-184 (Josipdol), 047/571 240 (Plaški)

Skip to content