Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

O nama

Dom zdravlja Ogulin

Dom zdravlja Ogulin

Dom zdravlja Ogulin posluje kao samostalna pravna osoba od 01. listopada 1994. godine, kad se bivši Medicinski centar Ogulin podijelio na dvije zasebne pravne osobe – Dom zdravlja Ogulin i Opću bolnicu Ogulin.

Upisan je u Sudski registar pri Trgovačkom sudu u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu pod brojem 020008277.

Osnivač Doma zdravlja Ogulin je Karlovačka županija. Dom zdravlja Ogulin obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite te specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu – ortodonciju. Svojom djelatnošću pokriva područje bivše općine Ogulin, što se teritorijalno proteže na preko 100 km i na površinu od 1077 km2, što čini trećinu Karlovačke županije.

Uz ordinacije koje djeluju u matičnoj zgradi u sjedištu zdravstvene ustanove djelatnost se obavlja i na slijedećim lokacijama: Drežnica, Jasenak, Oštarije, Josipdol, Tounj, Plaški i Saborsko, sa zaposlenicima doma zdravlja, te koncesionarima.

Skip to content