Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

Pedijatrija

OGULIN, Bernardina Frankopana 14

Petra Šuljić, dr. med. spec. pedijatar
Radno vrijeme:
• neparni datumi u mjesecu – poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
• parni datumi u mjesecu – prijepodnevna smjena od 07.00 do 14.30 sati
radna subota 2.u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/531 068

Marina Kojčin, dr. med. spec. pedijatar
Radno vrijeme:
• neparni datumi u mjesecu – prijepodnevna smjena od 07.00 do 14.30 sati
• parni datumi u mjesecu – poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
radna subota 1.u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/531 068

Dnevni odmor u prijepodnevnoj smjeni je od 10.00 do 10.30 sati, a u poslijepodnevnoj od 16.00 do 16.30 sati.

Skip to content