Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

Opća medicina

Cjenik usluga u djelatnosti obiteljske/ opće medicine za pacijente koji sami plaćaju uslugu

 

OGULIN, Bernardina Frankopana 14

Karmen Krpan-Krizmanić, dr. med. spec. obiteljske medicine
Radno vrijeme:
– ponedjeljak i četvrtak – poslijepodnevna smjena od 13.00 do19.30 sati, kućne posjete: od 19.30 do 20.30 sati
– utorak, srijeda i petak – prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
– radna subota 2. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
– telefon: 047/531 683

 

Sanja Vučković, dr. med. spec. obiteljske medicine

Radno vrijeme:
– ponedjeljak i srijeda – poslijepodnevna smjena od 13.00 do 19.30 sati, kućne posjete: od 19.30 do 20.30 sati
– utorak i četvrtak – prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
– petak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
-radna subota 1. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/531 822

OGULIN, Proce 32

Marija Boban Vujnović, dr. med.
Radno vrijeme:
-ponedjeljak, srijeda i petak – prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete od 13.30 do 14.30 sati
– utorak i četvrtak – poslijepodnevna smjena od 13.00 do 19.30 sati, kućne posjete od 19.30 do 20.30 sati
radna subota 1. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
telefon: 047/522 288

TOUNJ, Linije 3b/OŠTARIJE, Oštarije 227:

Marijan Bilić, dr. med.
Radno vrijeme:
• ponedjeljak i srijeda – poslijepodnevna smjena od 13.00 do 19.30 sati, kućne posjete: od 19.30 do 20.30 sati
• utorak, četvrtak i petak – prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
-radna subota 3. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
( ordinacija do stanke- dnevnog odmora radi u Oštarijama, a nakon stanke u Tounju )
• telefon Tounj: 047/563 243
• telefon Oštarije: 047/584 062

PLAŠKI, I. B. Mažuranić 3:

Tim bez nositelja
Radno vrijeme:
• ponedjeljak i srijeda – poslijepodnevna smjena od 13.00 do 19.30 sati, kućne posjete: od 19.30 do 20.30 sati
• utorak, četvrtak i petak – prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
-radna subota 3.u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/573 111

SABORSKO, Centar 97:

Senija Bilić, dr. med.
Radno vrijeme:
• ponedjeljak i srijeda – poslijepodnevna smjena od 13.00 do 19.30 sati, kućne posjete: od 19.30 do 20.30 sati
• utorak, četvrtak i petak – prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
-radna subota 1. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047/571 199

Dnevni odmor u prijepodnevnoj smjeni je od 10.00 do 10.30 sati, a u poslijepodnevnoj od 16.00 do 16.30 sati.

Skip to content