Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

Izjava o pristupačnosti

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Dom zdravlja Ogulin obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni https://www.domzdravlja-ogulin.hr/.

Stupanj usklađenosti

Ova internetska stranica u većoj mjeri je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Prilagodbom nove CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2020. godine te postavljanjem plug-ina za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

• pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata unutar programskog paketa Microsoft Office ili OpenOffice uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

• dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

• pojedine pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

• poveznica na arhivu web stranice upućuje na web-sjedište u kojem su arhivski dokumenti, a dotično web sjedište nema funkcionalnost digitalne pristupačnosti;

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 22.09.2020. prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene  koju je provela tvrtka Programski sustavi d.o.o. te automatiziranom provjerom pristupačnosti korištenjem alata WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Domu zdravlja Ogulin možete dobiti povratne informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti:

telefonom na broj: +385 47 811 593

emailom na adresu: dzogulin1@gmail.com

poštom na adresu: Dom zdravlja Ogulin, Bernardina Frankopana 14, 47300 Ogulin

Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Kontakt:

Povjerenik za informiranje

Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr

Skip to content