Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

Sanitetski prijevoz

OGULIN, Bernardina Frankopana 14

Ivan Vuković, voditelj sanitetskog prijevoza i voznog parka

mob.: 091/ 1522 237

 

Radno vrijeme:

Svakim radnim danom u dvije smjene, time da
prva smjena počinje u 07,00 sati a završava u 15,00 sati,
a druga smjena počinje u 13,00 sati i završava u 21,00 sat.

Radi dostupnosti zdravstvene zaštite organizirana je standardna
pripravnost, koja radnim danom traje 16 sati, a subotom, nedjeljom
i blagdanom 24 sata.

Skip to content