Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

Medicina rada

OGULIN, Bernardina Frankopana 14

Cjenik usluga medicine rada >>

Ivona Kotlić- Sertić, dr.med.spec.med.rada i sporta
e-mail: medrada.ogulin@gmail.com
tel: 047 525 109

Radno vrijeme:

ponedjeljak 13 -21 sati
utorak – petak 7 -15 sati

Anketa za procjenu zdravstvenog stanja sportaša
      – na pregled doći s popunjenom anketom >>

Obavijest o pregledima u medicini rada (24.03.2020.) >>
Potrebna dokumentacija za preglede >>
Obrazac izbora specijaliste medicine rada >>

Skip to content