Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

Privatne ordinacije

Privatne ordinacije u prostoru Doma zdravlja Ogulin su:

 

– Sanjin Rodić, dr. med. dent., na adresi: Bernardina Frankopana 14, Ogulin

Radno vrijeme:
– ponedjeljak i srijeda: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
– utorak i četvrtak: poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
– petak: neparni mjesec – prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
    parni mjesec – poslijepodnevna smjena od 13.30 do 21.00 sat
– radna subota 4. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
•  telefon: 047/522 231

 

– Sanja Fabijan, dr. med. dent., na adresi: Bernardina Frankopana 14, Ogulin
Radno vrijeme:
– ponedjeljak i srijeda: prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
– utorak i četvrtak: poslijepodnevna smjena od 13.00 do 20.30 sati
– petak: neparni mjesec – prijepodnevna smjena od 7.00 do 14.30 sati
   parni mjesec – poslijepodnevna smjena od 13.00 do 20.30 sati
– radna subota 1. u mjesecu od 7.00 do17,00 sati
•  telefon: 047/531 887

 

-Astra Malbaša-Pribanić, dr. med.
Radno vrijeme:
– ponedjeljak i srijeda – poslijepodnevna smjena od 13.00 do 19.30 sati, kućne posjete: od 19.30 do 20.30 sati
– utorak i četvrtak – prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
– petak: prijepodnevna smjena od 7.00 do 13.30 sati, kućne posjete: od 13.30 do 14.30 sati
-radna subota 1. u mjesecu od 7.00 do 17.00 sati
• telefon: 047 811-034

– Biserka Magdić, dr. med. dent., na adresi: Bernardina Frankopana 14, Ogulin

– Marina Vukelja, dr. med. dent., na adresi: Bernardina Frankopana 14, Ogulin i Centar 16c, Drežnica

– Bosiljka Čigoja-Šibarić, dr. med., na adresi: Ogulinska 10, Josipdol

– Nedeljko Kovačić, dr. med., na adresi: Centar 16c, Drežnica i Jasenak bb, Jasenak

Skip to content