Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

Privatne ordinacije

Privatne ordinacije u prostoru Doma zdravlja Ogulin su:

– Đurđica Rodić, dr. med. dent., na adresi: Bernardina Frankopana 14, Ogulin
– Biserka Magdić, dr. med. dent., na adresi: Bernardina Frankopana 14, Ogulin
– Marina Vukelja, dr. med. dent., na adresi: Bernardina Frankopana 14, Ogulin i Centar 16c, Drežnica
– Bosiljka Čigoja-Šibarić, dr. med., na adresi: Ogulinska 10, Josipdol
– Nedeljko Kovačić, dr. med., na adresi: Centar 16c, Drežnica i Jasenak bb, Jasenak

Skip to content