Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

Telefonski brojevi liječnika primarne zdravstvene zaštite

Opća medicina

Karmen Krpan-Krizmanić, dr. med.spec. obiteljske medicine – telefon: 047/531 683
Astra Malbaša-Pribanić, dr. med. – telefon: 047/711 376
Sanja Vučković, dr. med. (zamjena Marija Boban Vujnović, dr. med) – telefon: 047/531 822
Marijan Bilić,dr.med. – (Tounj/Oštarije) – telefon Tounj 047/563-243, Oštarije 047/584-062
Tomislav Radočaj, dr.med.dent. – (Plaški) 047/573-111
Senija Bilić, dr.med.dent. – (Saborsko) – telefon 047/571-199
Nikolina Zrnić, dr.med. – telefon 047/631-424
Lidija Belina, dr.med. – telefon 047/532-303
Danica Župan, dr.med. – telefon 047/532-276
Milica Volarić Stošić, dr.med. – telefon 047/531-333
Ivan Grgurić, dr.med. – telefon 047/522-288
Bosiljka Čigoja Šibarić,dr.med. – telefon 047/581-235
Nedeljko Kovačić,dr.med. – telefon 047/566-118

Dentalna medicina

Nataša Todorović, dr.med.dent. – telefon 047/532-136
Sanja Fabijan, dr.med.dent. – telefon 047/531-887
Danira Štimac, dr.med.dent. – telefon 047/522-231
Sanjin Rodić, dr.med.dent. – telefon 047/522-231
Marinela Košenski dr.med.dent. (Oštarije) – telefon 047/584-301
Mirjana Vezmar, dr.med.dent. (Plaški/Saborsko) – telefon 047/571-240
Biserka Magdić,dr.med.dent. – telefon 047/531-901
Đurđica Rodić,dr.med.dent. – telefon 047/532-070
Marina Vukelja,dr.med.dent. – telefon 047/532-042
Mirjana Paušić Vučinić,dr.med.dent – telefon 525-909

Pedijatrija

047/531-068

Ginekologija

Ljerka Polić, dr.med.spec.gin. – telefon 047/631-484

Skip to content