Bernardina Frankopana 14,
Ogulin
dz-ogulin@ka.t-com.hr

Korisni linkovi

• Ministarstvo zdravlja > www.mzss.hr

• Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje > www.hzzo-net.hr

• CEZIH – Centralni zdravstveni informacijski sustav > www.cezih.hr

• Karlovačka žpanija > www.kazup.hr

• Grad Ogulin > www.ogulin.hr

• Hrvatska liječnička komora > www.hlk.hr

• Hrvatska komora dentalne medicine > www.hkdm.hr

• Hrvatska komora medicinskih sestara > www.hkms.hr

Skip to content